5 เคล็ดลับในการออกแบบโปสเตอร์ให้น่าสนใจ

การโฆษณาถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยโปรโมตสินค้าและบริการเพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้น การโฆษณาถือเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่สำคัญอย่างมาก โดยจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกสนใจในตัวสินค้าและการบริการ รวมถึงกระตุ้นพฤติกรรมในการซื้อของลูกค้า โดยการสร้างโฆษณาและปลูกฝังลงในความคิดของลูกค้า ยิ่งลูกค้าเห็นโฆษณามากเท่าไหร่ ก็มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะซื้อหรือใช้บริการของเรามากขึ้นเท่านั้น

ในปัจจุบัน การโฆษณาสามารถถูกจำแนกได้เป็นหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจำแนกโฆษณาเหล่านี้อย่างไร (เช่น ออฟไลน์ vs. ออนไลน์, ในสถานที่ vs. นอกสถานที่) สำหรับบทความนี้ เราได้เขียนถึง “โปสเตอร์” การโฆษณาออฟไลน์แบบหนึ่งที่ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการโฆษณาผ่านทางโปสเตอร์มักจะพบเห็นได้ในการใช้ประกาศโฆษณางานอีเว้นต่างๆ อาทิเช่น งานเทศกาลดนตรี หรืออีเว้นลดราคาต่างๆ เป็นต้น

ภายในบทความนี้ เราได้รวบรวม 5 เคล็ดลับสำคัญในการออกแบบโปสเตอร์ ที่จะช่วยให้การออกแบบโปสเตอร์ของคุณง่ายมากยิ่่งขึ้นและสามารถออกแบบโปสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปสเตอร์ที่ดีจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบครันแก่ลูกค้าและมีดีไซน์ที่น่าสนใจ

5 องค์ประกอบสำคัญสำหรับโปสเตอร์

1. 5 องค์ประกอบสำคัญ

โปสเตอร์ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1. พาดหัว เปรียบเสมือนชื่อโปสเตอร์ 2. พาดหัวรอง คือส่วนขยายของพาดหัว 3. ข้อมูลรายละเอียด คือรายละเอียดของโปสเตอร์ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรและวันเวลาของกิจกรรม 4. ภาพประกอบ คือส่วนตกแต่งให้โปสเตอร์มีความน่าใจมากยิ่งขึ้น 5. ข้อมูลติดต่อ มีไว้สำหรับคนที่สนใจเข้ากิจกรรมสามารถติดต่อผู้ดูแลได้

ความสำคัญหรือจุดเด่นของโปสเตอร์

2. ความสำคัญหรือจุดเด่น

เป็นการสร้างจุดศูนย์กลางที่ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าและทำให้ผู้รับสารรับรู้ข้อมูลของเราได้อย่างครบถ้วน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การพาดหัวจะเป็นจุดสำคัญที่ว่านี้ในการออกแบบโปสเตอร์ เปรียบเสมือนหัวกับข้อหลักที่ช่วยให้ผู้ที่เห็นโปสเตอร์รับรู้ได้ทันทีว่าโปสเตอร์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

ขนาดของตัวอักษรของโปสเตอร์

3. ขนาดของตัวอักษร

เป็นสิ่งที่ทำให้จุดเด่นของโปสเตอร์เด่นชัดมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ขนาดของตัวอักษรที่ต่างกันเพื่อเรียงลำดับใจความสำคัญของข้อมูล เช่น พาดหัวหลักจะใช้ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเน้นว่าโปสเตอร์นี่มีวัตถุประสงค์อะไร ต่อมาคือพาดหัวรองซึ่งสำคัญรองลงมา จะใช้ตัวอักษรขนาดกลางเพื่อไม่ให้เด่นชัดจนเกินไปโดยพาดหัวรองจะมีหน้าที่ช่วยขยายความของพาดหัวหลัก สุดท้ายก็คือรายละเอียดของข้อมูลที่จะใช้ตัวอักษรขนาดเล็กเนื่องจากมีความยาวมากที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ารับข่าวสารที่ครบถ้วน

โทนสีของโปสเตอร์

4. โทนสีของโปสเตอร์

การใช้โทนสีในการออกแบบโปสเตอร์ เราต้องคำนึงถึงองค์กรและชนิดของสินค้าของเราว่าภาพลักษณ์ของบริษัทเราเป็นเช่นไร เช่น บริษัทเราเป็นโรงเรียนสอนภาษา โปสเตอร์ของเราก็ควรใช้โทนสีที่เรียบง่ายไม่ฉูดฉาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ข้อควรระวังก็คือสีของตัวอักษรและสีของพื้นหลังควรใช้สีที่ตรงข้ามกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะสามารถอ่านโปสเตอร์ของเราได้

ความสมดุลของโปสเตอร์

5. ความสมดุล

ดุลยภาพจะช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกสบายตาและสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างไหลลื่น โดยโปสเตอร์ที่ดีนอกจากจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนแล้ว รายละเอียดทุกอย่างต้องมีสัดส่วนสมดุลกัน การออกแบบโปสเตอร์ให้มีความสมดุลนั้นเราจะต้องออกแบบโดยกำหนดให้องค์ประกอบทุกอย่างมีสัดส่วนที่พอดี เช่น ภาพของโปสเตอร์จะต้องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่จนบังข้อความ เป็นต้น

และนี่ก็คือ “5 เคล็ดลับสำคัญในการออกแบบโปสเตอร์ให้น่าสนใจ” เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ และที่สำคัญเลย อย่าลืมช่วยกันแชร์บทความดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะ ติดตามเราได้อีกในบทความหน้าค่ะ