สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-026-3147

สั่งของพรีเมี่ยม

สามารถใช้ได้กับการพิมพ์แบบกำหนดเองได้มากถึง 4 สี

สั่งซื้อของพรีเมี่ยม
คุณต้องการใบเสนอราคา?

ขอใบเสนอราคาที่กำหนดเองที่นี่

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

02-026-3147

โซเชียลมีเดีย

ต้องการให้เราช่วยอะไรบ้าง?

หากคุณไม่แน่ใจวิธีการสั่งซื้อ หรือต้องการตัวช่วยเรื่องการปิดงานอาร์ตเวิร์ค
คุณสามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

กรุณาเลือกซอฟต์แวร์ของคุณ:

การตั้งค่าระยะตัดตกและระยะตัดขอบ

การตั้งค่าระยะตัดตกและระยะปลอดภัย

เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามงานที่ออกแบบนั้น การตั้งค่าระยะตัดตกและระยะปลอดภัยจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการตัดกระดาษได้

ความคลาดเคลื่อนจากการตัดกระดาษสามารถจำแนกได้ดังนี้:

1. การตัดมีความคลาดเคลื่อนออก: เพราะฉะนั้นงานพิมพ์จำเป็นต้องถูกกำหนดหรือออกแบบให้มีระยะตัดตก หรือ bleed

2. การตัดมีความคลาดเคลื่อนเข้า: เพราะฉะนั้นงานพิมพ์จำเป็นต้องถูกกำหนดหรือออกแบบให้มีระยะปลอดภัย หรือ Safety Margin

ระยะตัดตกจะป้องกันให้งานพิมพ์ไม่มีขอบสีขาว และระยะปลอดภัยจะทำให้ข้อมูลสำคัญไม่ถูกตัดออกไป

วิธีการตั้งค่าระยะตัดตก (Bleed)

1. สร้างไฟล์

ตั้งค่าระยะตัดตกและระยะตัดขอบ

รูปที่ 1: เลือก Document Setup

2. เลือก Document Setup

3. ตั้งค่า Bleed เป็น 3mm. รอบด้าน

ตั้งค่าระยะตัดตกและระยะตัดขอบ

รูปที่ 2: ตั้งค่า Bleed เป็น 3mm รอบด้าน

4. กด OK หลังจากกด OK แล้ว จะมีเส้นสีแดงปรากฏรอบ Artboard ซึ่งบ่งบอกอาณาเขตของระยะตัดตก ดังรูปที่ 3

ตั้งค่าระยะตัดตกและระยะตัดขอบ

รูปที่ 3: เส้นสีแดงปรากฏแสดงอาณาเขตของระยะตัดตก

ตั้งค่าระยะตัดตกและระยะตัดขอบ

รูปที่ 4: ขยายงานอาร์ตเวิร์คออกมาให้อยู่ในระยะตัดตก

วิธีการตั้งค่าระยะปลอดภัย (Safety Margin)

1. เลือก Rectangular Tool

เลือก Rectangular Tool

รูปที่ 5: Rectangle Tool ที่แถบเครื่องมือ

2. คลิกบนพื้นที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

3. ในหน้าต่างใหม่ที่ปรากฏขึ้น ให้กำหนดขนาดของสี่เหลี่ยมโดยให้มีขนาดเล็กกว่าตัวงานจริงด้านละ 3 มม. ทั้งด้านกว้างและด้านสูง รวมแล้วความกว้างและความสูงจะมีค่าน้อยกว่าขนาดงานจริงด้านละ 6 มม.

เช่น ถ้าตัวงานมีขนาด 90 x 55 มม. ขนาดของสี่เหลี่ยมจะเป็น 84 x 49 มม.

4. คลิก OK

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการจัดสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นให้อยู่ตรงกึ่งกลางพอดี ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้:

5. เลือก Window > Align

ตั้งค่าระยะตัดตกและระยะตัดขอบ

รูปที่ 6: ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง

7. ที่มุมขวาบนของหน้าต่างใหม่ กด More Option > Show Options

ตั้งค่าระยะตัดตกและระยะตัดขอบ

รูปที่ 7: ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง

8. เลือก Align Tool ตรงตัวเลือกมุมขวาล่าง แล้วเลือก Align to Artboard

ตั้งค่าระยะตัดตกและระยะตัดขอบ

รูปที่ 8: ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง

9. กดที่ไอคอน Horizontal Align Center และ Vertical Align Center เพื่อจัดตำแหน่งให้สี่เหลี่ยมอยู่กึ่งกลางพอดี

ตั้งค่าระยะตัดตกและระยะตัดขอบ

รูปที่ 9: ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง

10. ในขณะที่เลือกสี่เหลี่ยมอยู่ ให้คลิกขวาตรงตำแหน่งใดก็ได้ของหน้าจอ แล้วเลือก Make Guides

คลิกขวา แล้วเลือก Make guides

รูปที่ 10: ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง

เมื่อตั้งค่าถึงขั้นตอนที่ 10 แล้ว ในหน้าจอจะแสดงระยะตัดตกและระยะปลอดภัยเรียบร้อย ในการทำอาร์ตเวิร์ค ตัวงานออกแบบควรจะขยายออกไปให้ถึงขอบสีแดง และไม่ควรมีข้อมูลสำคัญอยู่เกินเส้นสีฟ้าด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายไปในขั้นตอนการตัด

ตั้งค่าระยะตัดตกและระยะตัดขอบ

รูปที่ 11: Artboard ที่มีระยะตัดตกและระยะปลอดภัยพร้อมเริ่มทำงาน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อ คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง LINE

Click here to add us on Line

สแกน QR code เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

พนักงานของเราจะช่วยเลือกสินค้าที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้แก่คุณ พร้อมทั้งบริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว

โทรติดต่อ

02-026-3147