บทนำ

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแบรนด์หรือธุรกิจจำนวนมากจึงเป็นที่จดจำของลูกค้า การสร้างแบรนด์ หรือ แบรนด์ดิ้ง (branding) คือความประทับใจแรกและความเชื่อมโยงและกลุ่มเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และจำแนกความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เเละบริการอื่นๆได้ การมีชื่อ สัญลักษณ์ เเละการออกแบบที่ระบุได้ง่ายว่าเป็นของบริษัทสามารถช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางGogoprint อยากจะแนะนำ 3สิ่งที่สำคัญสำหรับแบรนด์ดิ้งที่ดี

 

1. การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand identity) ให้แข็งแกร่ง

Aอัตลักษณ์ของแบรนด์ (brand identity) ที่แข็งแกร่งสามารถสื่อให้เห็นถึงคำสัญญา ตำแหน่ง เเละคุณค่าของคุณ อัตลักษณ์ของแบรนด์ยังสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อถึงกัน (emotional connection) ของกลุ่มเป้าหมายของคุณและมีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจร่วมกับคุณ นอกจากนี้อัตลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและทำให้ธุรกิจของคุณน่าจดจำ แบบตัวอักษร โทนสี พื้นผิว เเละกระดาษที่คุณใช้สามารถสื่อถึงประเภทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของคุณได้คุณสามารถสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่เเข็งแกร่งโดยใช้ เทคนิคการพิมพ์ดิจิตอลของ Gogoprint อย่างเช่นนามบัตรเเละใบปลิว!!


2. การทำแบรนด์บุ้ค (Brand Book) ให้แข็งแกร่ง

Brand book คือ แนวทางสำหรับอัตลักษณ์ของแบรนด์ (brand identity) มุ่งเน้นภาพรวม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณออกแบบโลโก้ของคุณ คุณควรพิจารณารายละเอียดรูปแบบต่างๆแของโลโก้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบนแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างเช่น ตำแหน่ง ขนาด และพื้นที่สีขาว 

การเลือกสีที่ใช้สำหรับการสร้างแบรนด์ (branding) ของคุณต้องสอดคล้องกับแบรนด์และเรื่องราวของแบรนด์ ที่ Gogoprint เราใช้ สี CMYK ที่มีคุณภาพสูงเพื่อสีที่คุณเลือก 

การทำแบรนด์บุ๊ค (brand book) คุณสามารถชี้แจงแนวทางในการแก้ไขและสีที่จะใช้สำหรับรูปภาพได้ การออกแบบโทนสีควรสอดคล้องกับค่านิยมของแบรนด์ อย่างแรกคุณสามารถระบุคำที่เหมาะสมและคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ (brand identity) ของคุณ

แบรนด์บุ๊ค (brand book) สามารถใช้เป็นแนวทางให้คุณเมื่อสร้างเว็บไซต์ของบริษัท บรรจุภัณฑ์ (packaging) และพิมพ์สื่อการตลาด เช่น นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ เเละหนังสือ 

 

3. สร้างงานอาร์ตให้สวยงาม

แบรนดิ้งไม่ได้เป็นเพียงแค่การออกแบบเว็บไซต์และพิมพ์งานของคุณเท่านั้น แต่ก็ยังมีบทบาทในภาพสื่อสารหลัก (key visual) ของคุณอีกด้วย การทำงานร่วมกับ ดิจิตอลเอเจนซี่ (digital agency) ทำให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์แบรนด์ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

 

บทสรุป 

การสร้างแบรนด์ หรือ แบรนด์ดิ้ง (branding) คือความประทับใจแรกและความสามารถในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างแบรนด์ที่เพอร์เฟคคุณจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าลูกค้าจะมองคุณอย่างไร

เพื่อให้ได้เแบรนด์ดิ้งที่เพอร์เฟค คุณต้องจำปัจจัยง่ายๆ 3 อย่าง ได้แก่ สร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand identity) ให้แข็งแกร่ง การทำแบรนด์บุ้ค (Brand Book) และสร้างงานอาร์ตให้สวยงาม